Edytuj stronę

Spis treści:

1. Sławomir Snopek - Odnalezione archiwum AK. Przyczynek do historii Referatu Lotniczego Komendy Okręgu AK Radom – Kielce.

2. Sebastian Piątkowski – Wacław Cegiełka (1887-1966). Burmistrz Skarżyska-Kamiennej z lat okupacji niemieckiej.

3. Przemysław Bieniek – Biskup Czesław Kaczmarek w świetle dokumentów.

4. Sebastian Piątkowski (oprac.) – Kwestionariusz władz Skarżyska-Kamiennej w sprawie wydarzeń o znaczeniu historycznym w latach 1939-1945.

5. Tomasz Neubauer – Kutry torpedowe typu „664” w Polskiej Marynarce Wojennej.

6. Izabela Ucińska – Relacja o mojej pracy przymusowej w Trzeciej Rzeszy.

7. Maria Bujnowska – Anna Mirosława Nowak.

Znad Kamiennej IV

ZŁ. 15.00
Dodaj do koszyka Dodaj do listy życzeń

Tom I serii wydawniczej "Znad Kamiennej".
Zawiera artykuły poświęcone historii Skarżyska-Kamiennej.
Wydawnictwo własne Muzeum im. Orła Białego, 2011 rok.
Liczba stron: 125