Edytuj stronę

Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady realizacji usług w sklepie internetowym: Księgarnia Internetowa Muzeum im. Orła Białego

 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Księgarnia Internetowa Muzeum im. Orła Białego

 

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Księgarni Internetowej

Muzeum – Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej realizujące sprzedaż wydawnictw za pośrednictwem sklepu http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

 

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem http://sklep.muzeum.skarzysko.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, należący i prowadzony przez:

Muzeum im. „Orła Białego”
ul. Słoneczna 90
26-110 Skarżysko-Kamienna

Przedmiotem działalności sklepu internetowego http://sklep.muzeum.skarzysko.pl jest sprzedaż wydawnictw książkowych .Sklep prowadzony jest przez Muzeum jako samorządową jednostkę kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Skarżysko -Kamienna pod Nr 2. REGON: 290016016, NIP: 663-10-44-607

 

§ 1.

Składanie zamówień

 

1. Zamówienia przyjmowane przez stronę http://sklep.muzeum.skarzysko.pl może składać jedynie osoba pełnoletnia.

 

Zamówienia można składać:
a). 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

Klient bez konieczności rejestracji może składać zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, a następnie w części zwanej KOSZYKIEM wskazuje na:
- zamawiany towar,
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy),
- sposób dostawy,
- sposób płatności.

 

2. Czas realizacji zamówienia od jego potwierdzenia do momentu wysłania paczki wynosi 3 dni robocze.

 

3. Realizacja zamówień następuje od momentu potwierdzenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów oraz po zaksięgowaniu wpłaty przy przedpłacie na konto. O realizacji zamówienia Klient powiadomiony zostanie mailowo.

 

4. Klient ma 24 godziny na potwierdzenie złożonego zamówienia, jeśli to nie nastąpi w tym czasie zamówienie nie zostanie zrealizowane. Również w tym czasie Klient może zmodyfikować zamówienie lub z niego zrezygnować. Zamówienia potwierdzone przez Klienta nie mogą być modyfikowane i nie można z nich zrezygnować bez ponoszenia kosztów.

 

5. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana od razu tylko wtedy, jeśli zamawiany towar znajduje się w magazynie, w innym przypadku czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.

 

7. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niedokładne dane adresowe podane przez Klienta.

 

8. Sklep internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy.

 

9. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w Magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z podzielenia zamówienia pierwotnego ponosi sklep internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl .

 

10. W sytuacji opisanej w punkcie 9 powyżej i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, sklep internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl w zależności od sytuacji może:
a). zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy,
b). zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania,
c). zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie, a pozostałą część zamówienia anulować,
d). anulować zamówienie Klienta w całości.
W każdym przypadku Klient zostanie powiadomiony mailowo.

 

11. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl.

 

12.Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane na stronie http://sklep.muzeum.skarzysko.pl w imieniu Klienta przez osoby trzecie jak również w przypadku bezprawnego wykorzystywania danych osobowych do złożenia zamówienia.

 

13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu internetowego, polegających na wyświetlaniu błędnych informacji. O zaistniałej sytuacji Klient, który założył zamówienie zostanie powiadomiony mailowo.

 

14. W przypadku awarii technicznych stron http://sklep.muzeum.skarzysko.pl zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień do realizacji lub wydłużenia czasu ich realizacji. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie powiadomiony mailowo.

 

15. Każda osoba składająca zamówienie – Klient – w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

 

16. Podczas dokonywania zakupów – złożenia zamówienia – w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

 

17. Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej nie prowadzi innej internetowej sprzedaży jak tylko przez witrynę http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

 

§ 2.

Ceny towarów:

 

1. Sklep internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://sklep.muzeum.skarzysko.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu za pośrednictwem Internetu.

 

2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego
a). zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
b). zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

 

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

 

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://sklep.muzeum.skarzysko.pl po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 

5. Sklep internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

 

6. W przypadku zakupu na fakturę Klient jednocześnie upoważnia Muzeum do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

§ 3.

Modyfikacja zamówienia

 

1. Klient może dokonywać modyfikacji w zamówieniu do momentu potwierdzenia zamówienia, na potwierdzenie zamówienia Klient ma 24 godziny.

 

2. Klient nie może anulować i modyfikować zamówienia, które jest w trakcie realizacji.

 

§ 4.

Formy płatności i realizacji zamówienia

 

1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
a). osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy kurierskiej (przesyłka za pobraniem)- realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta,
b). przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez sklep internetowy muzeum.skarzysko.pl potwierdzenia o zaksięgowaniu wpływu na konto bankowe.

 

§ 5.

Czas realizacji zamówień

 

1. Czas realizacji zamówienia to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia potwierdzenia zamówienia do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, lecz nie dłużej niż 10 dni.

 

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

 

5. W dniu realizacji zamówienia zostanie wysłany list pocztą elektroniczną o dokonaniu wysyłki zamówionego towaru.

 

6. W przypadku jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej zostanie obciążony kosztami transportu. W konsekwencji zamówienia tego Klienta będą realizowane jedynie w przypadku przedpłaty na konto.

 

§ 6.

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 

1. W przypadku otrzymania towaru wadliwego lub uszkodzonego, Klientowi przysługuje prawo do reklamowania towaru w Sklepie Internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl.

 

2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, o ile w ciągu 30 dni od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi o tym fakcie Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl .

 

3. Odsyłając reklamowany towar do Magazynu Klient zobowiązany jest starannie zapakować i zabezpieczyć towar przed ewentualnym uszkodzeniem.

 

4. Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl w ciągu 21 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej rozpatrzenia.

 

5. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl rozpatrzył reklamację, jest:
a). dostarczenie do firmy Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej reklamowanego towaru wraz z paragonem lub fakturą, wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu i oryginalnym opakowaniem,
b). posiadanie przez towar wad fabrycznych,
c). towar nie może nosić znamion użytkowania.

6. W przypadku oddalenia reklamacji http://sklep.muzeum.skarzysko.pl nie zwraca kosztów przesyłki.

 

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle go na swój koszt.

 

8. W przypadku, gdy Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl nie posiada w towaru podlegającego wymianie, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji lub po konsultacji inny pełnowartościowy w tej samej cenie.

 

§ 7.

Warunki gwarancji

 

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl podlegają wymianie, jeśli:
a). posiadają wady fabryczne,
b). towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu ( z wyłączeniem różnic w kolorze towaru, które wynikają ze sposobu wyświetlania monitora i nie zależą od producenta).

 

2. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

 

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy/zwrot towaru

 

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) każdy zamówiony w Sklepie Internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru do klienta. Towar musi być oryginalnie zapakowany, nie może nosić śladów użytkowania. Jedyne koszty jakie ponosi Klient, to koszty wysyłki towaru do Muzeum im. „Orła Białego , ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Niezbędna będzie również faktura lub paragon.
a). Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

 

2. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:
a). w przypadku, gdy realizacja zamówienia nie została rozpoczęta, czyli przed potwierdzeniem zamówienia. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi tel. 41 26 21 587 lub, e-mail: muzeum@muzeum.biz
b). po odebraniu przesyłki dostarczonej kurierem – zamówienie można odesłać Pocztą Polską lub kurierem na swój koszt wraz z paragonem lub fakturą na adres Muzeum im. „Orła Białego , ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna .

 

3. Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl:
a.) zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia odebrania przesyłki, jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
b). przyjmie zwrot tylko wówczas, gdy zostanie on odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem na adres Muzeum im. „Orła Białego” ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
c). Muzeum zwraca należność za zwrócone towary wyłącznie na numer rachunku bankowego, który został podany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu wraz z paragonem lub fakturą zakupu przesłaną jednocześnie z towarem.

 

4. W przypadku braku towaru w Magazynie Muzeum i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl zwróci Klientowi należność za towar.

 

5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru w trakcie przesyłki, jak również nie ponosi kosztów przesyłki przy zwrocie towaru.

 

6. W chwili odbioru przesyłki, Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera, w celu sprawdzenia, czy zawartość odpowiada zamówieniu oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia w trakcie transportu. W przypadku nie sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera reklamacje związane z w/w punktem nie będą uwzględniane. Jeśli nastąpi taka sytuacja należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera, poinformować nas o tym i odesłać przesyłkę na nasz adres.

 

§ 9.

Newsletter Sklepu Internetowego http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

 

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

 

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera przysyłając wiadomość o treści „REZYGNUJĘ Z NEWSLETTERA” na adres: muzeum@muzeum.biz

 

§ 10.

Administrator Danych

 

1. Składając zamówienie w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego http://sklep.muzeum.skarzysko.pl i Muzeum im”Orła Białego”

 

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Prowadzący Sklep tj. Muzeum im. „Orła Białego” ul. Słoneczna 90 26-110 Skarżysko-Kamienna. Muzeum jest samorządową jednostką kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Skarżysko -Kamienna pod Nr 2. REGON: 290016016, NIP: 663-10-44-607

 

2.1. Cele i czas przetwarzania

2.1.1. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

a) Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

b) Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji; c) Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

d) Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

 

2.2. Odbiorcy danych

2.2.1. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

b) podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

e) podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.

 

2.3. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

 

2.3.1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

2.4. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

 

4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego http://sklep.muzeum.skarzysko.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

 

5. Muzeum im. „Orła Białego” nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta będą niezupełne lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

 

§ 11.

Postanowienia końcowe

 

1. Dostępność danego towaru jest wskazana na stronie http://sklep.muzeum.skarzysko.pl i może ona ulegać zmianie.

 

2. Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. W przypadku nie otrzymywania korespondencji mailowej prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi.

 

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl.

 

4. Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl

 

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym http://sklep.muzeum.skarzysko.pl są ważne w ofercie internetowej.

 

6. Wszystkie produkty prezentowane na stronach http://sklep.muzeum.skarzysko.pl są własnością Muzeum im. „Orła Białego”. Wszelkie prawa autorskie, osobiste, majątkowe do elementów sklepu, modeli strojów i zdjęć są zastrzeżone.

7. Zdjęcia użyte w serwisie są własnością Muzeum i nie mogą być bez zgody wykorzystywane.

 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

9. Sklep internetowy http://sklep.muzeum.skarzysko.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://sklep.muzeum.skarzysko.pl.

10. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Muzeum im. „Orła Białego”.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Tel. 41 – 25-20-231 lub, e-mail: muzeum@muzeum.biz

11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01. 01 2019 roku.