Edytuj stronę

Pozycja w której autorka Barbara Kasprzyk wyjaśnia, w jaki sposób w latach powojennych miasto Skarżysko - Kamienna  funkcjonowało jako ośrodek przemysłu, oparty głównie na Państwowej Fabryce Amunicji (PFA) oraz na kilku innych zakładach produkcyjnych.

 

Autorka porusza nie tylko kwestie przemysłu ale także życie codzienne mieszkańców osadzone w realiach wczesnego PRL-u.

 

Skarżysko-Kamienna jest miejscem o krótkiej, lecz znaczącej historii. Przekształcenie się niewielkiej osady w industrialny ośrodek, związane było z tworzeniem przez ośrodki decyzyjne w II Rzeczypospolitej struktur własnego przemysłu zbrojeniowego.

 

Nowe miasto wyrosło więc jako swoista obudowa Państwowej Fabryki Amunicji i kilku innych zakładów produkcyjnych. Tym samym dzieje Skarżyska-Kamiennej są ważnym przyczynkiem do historii społecznej i gospodarczej Polski w XX wieku.

 

Barbara Kasprzyk podjęła więc zasadny merytorycznie i ściśle sprecyzowany problem badawczy. W kilku zwięzłych rozdziałach omówiła najważniejsze aspekty historii miasta w początkach tzw. Polski Ludowej, prezentując je przy przy uwzględnieniu tła historycznego prezentowanych problemów. Rozważania Autorki zmierzają w pierwszej mierze do wyjaśnienia przyczyn, dla których przed 1939 r. znajdował się pod wpływem PPS, a w trakcie wojny AK i NSZ. Barbara Kasprzyk ma też na uwadze kwestię, na ile doświadczenia wojny i okupacji kształtowały powojenne warunki życia mieszkańców, a także dlaczego zaangażowali się oni w tworzenie nowego systemu, pomimo pierwotnego sprzeciwu wobec kreowanych przez ruch komunistyczny porządków. Wszystkie te pytania badawcze należy ocenić jako trafne (...)

 

Z recenzji prof. dr. A. Chojnowskiego

Skarżysko-Kamienna w latach 1944/45-1948. Władze, przemysł, ludzie

ZŁ. 20.00
Dodaj do koszyka Dodaj do listy życzeń

Autor: Barbara Kasprzyk
Skarżysko-Kamienna 2015
Wydanie własne Muzeum im. Orla Białego
186 stron, format B5