Edytuj stronę

Książka to zbiór materiałów dotyczących masowych egzekucji, których dopuścili się hitlerowscy okupanci na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej i jego najbliższym sąsiedztwie w latach 1939-1945.

 

Praca powstała w oparciu o wieloletnie badania przeprowadzone przez Krystynę Wojciechowską.

Stanowi fundamentalne źródło do poznania historii martyrologii mieszkańców regionu i miasta w okresie II wojny światowej.

 

Krystyna Wojciechowska ur. 25.11.1924 r., od 1941 w ZWZ-AK, jej rodzinny dom w Skarżysku był punktem kontaktowym a następnie siedzibą kancelarii Szefa Sztabu Okręgu Kieleckiego - Radomskiego płk Jana Rawicza ps. "Stenzel". Aresztowana przez Gestapo w październiku 1943 r. wraz z całą rodziną, przeszła ciężkie śledztwo na gestapo w Radomiu. Zwolniona ze szpitala więziennego w stanie ciężkim w drodze łaski.

W okresie powojennym skrupulatnie gromadziła informacje, zdjęcia, dokumenty, pamiątki po ofiarach masowych egzekucji na Borze (12-15.02.1940 r.) i Brzasku (29.06.1940 r.) pod Skarżyskiem.

Kronika Orła Białego

ZŁ. 25.00
Dodaj do koszyka Dodaj do listy życzeń

pod red. Tadeusza Sikory i Alberta Gajewskiego
Skarżysko-Kamienna 2009
Wydawnictwo własne Muzeum im. Orła Białego